Chtít jazyk
Reklama
Reklama
Reklama
© 2018 www.pannonia-ring.com
Všeobecné obchodní podmínky pro online inzertní zakázky pojmenované firmou Joerg Wanker - Softwarengineering, Koppstrasse 103, 1160 Wien jako "PanBurza".

1. Všeobecné informace


"Online zakázka", ve smyslu následujících všeobecných obchodních podmínek, je smlouva o šíření jednoho nebo více propagačních prostředků zákazníka nebo ostatních zájemců přes internet na www.pannonia-ring.com. Při vyřizování online zakázek musí být použity výhradně následující všeobecné obchodní podmínky a aktuální platný ceník. Bezplatně nabízené služby můžou být kdykoli zastaveny nebo nadále nabízeny za úhradu. Případné nároky na slevy, úhradu nebo odškodnění z toho však nevyplývají. Všeobecné obchodní podmínky zákazníků PanBurzy nebo dalších třetích stran nebudou brány na zřetel ani v případě, kdy jim PanBurza výslovně neodporuje a/nebo když provede službu bez jakýchkoli rozporů.2. Uživatelské podmínky


Momentálně je tato služba nabízena fyzickým osobám až do odvolání zdarma. Online podané inzeráty zůstávají 14 dní od doby poslední aktualizace uloženy v systému a jsou zobrazovány. Po skončení této doby jsou inzeráty automaticky vymazány. PanBurza si vyhrazuje právo kdykoli nepřijmout inzerát bez udání jakéhokoli důvodu. Dále si PanBurza vyhrazuje právo přiřadit zcela netématické inzeráty do správných kategorií nebo je dokonce vymazat.3. Ručení


PanBurza neručí žádným způsobem za škody jakéhokoli typu.
PanBurza neručí za úspěch prodeje inzerovaného zboží a služeb na adrese www.pannonia-ring.com. Všichni uživatelé berou uživatelské podmínky na vědomí a zároveň s nimi tímto souhlasí. Inzeráty nesmí obsahem, zněním ani účelem porušit platné rakouské ani evropské zákony.4. Závěrečná ustanovení


Změny těchto všeobecných obchodních podmínek, jejich dodatky nebo případné mimosmluvní úmluvy vyžadují písemnou formu. To platí také pro změny a dodatky v písemné doložce. Požadovanou písemnou formu stačí zaslat faxem nebo elektronicky. Jestliže je nějaké ustanovení této dohody zcela nebo z části neplatné (nebo bude neplatné v budoucnosti) neovlivňuje to platnost ostatních ustanovení. Naopak na místě neplatného ustanovení platí podmínky náhradní (odpovídající nebo blížící se svou podstatou smyslu a účelu dohody), které by obě strany vyjednaly k dosažení stejného ekonomického výsledku za předpokladu, že by věděli o neplatnosti tohoto ustanovení. To samé platí pro odpovídající neúplnost ustanovení. Jediné možné místo konání soudních procesů při všech právních sporech je město Vídeň. Platí formální a materiální právo Rakouské republiky.

Pořadatel dnes
Dnes: možnost volné jízdy pro každého ve všech kategoriích. Bližší informace
pořadatel zítra
Dnes: možnost volné jízdy pro každého ve všech kategoriích. Bližší informace
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama